David Chipperfield | Julian Harrap Neues Museum Berlin | 1997-2009
       
     
IMG_9784.JPG
       
     
IMG_9774.JPG
       
     
IMG_9775.JPG
       
     
IMG_9791.JPG
       
     
IMG_9792.JPG
       
     
IMG_9790.JPG
       
     
IMG_9779.JPG
       
     
IMG_9783.JPG
       
     
IMG_9786.JPG
       
     
IMG_9793.JPG
       
     
 Carl Gotthard Langhans Brandenburger Tor | 1789
       
     
 Peter Eisenmann Holocaust Memorial | Berlin | 2005
       
     
 David Chipperfield | Julian Harrap Neues Museum Berlin | 1997-2009
       
     

David Chipperfield | Julian Harrap
Neues Museum Berlin | 1997-2009

IMG_9784.JPG
       
     
IMG_9774.JPG
       
     
IMG_9775.JPG
       
     
IMG_9791.JPG
       
     
IMG_9792.JPG
       
     
IMG_9790.JPG
       
     
IMG_9779.JPG
       
     
IMG_9783.JPG
       
     
IMG_9786.JPG
       
     
IMG_9793.JPG
       
     
 Carl Gotthard Langhans Brandenburger Tor | 1789
       
     

Carl Gotthard Langhans
Brandenburger Tor | 1789

 Peter Eisenmann Holocaust Memorial | Berlin | 2005
       
     

Peter Eisenmann
Holocaust Memorial | Berlin | 2005